Hautauksen jälkeen

Ilmoitukset ja Kortit

 • Kuolin-/ kiitosilmoitukset
 • Kiitoskortit
 • Kuvalliset kiitoskortit

Hautakivi ja muistomerkki

 • Hautakiven kaiverrus ja kunnostus
 • Mahdollinen uuden muistomerkin hankinta

Haudan hoito

 • Omaiset tai seurakunta/ hoitosopimus

Osoitteenmuutokset

 • Asunto, puhelin, sähkö, TV-lupa, lehdet, posti jne.

Avustukset

 • Kaupungin/ kunnan sosiaalitoimi
 • Kela

Vakuutukset

 • Ryhmähenkivakuutus/ työnantaja
 • Yksityiset vakuutukset

Eläkkeet

 • Kansaneläkelaitos
 • Työeläkelaitos

Testamentti ja perunkirjoitus

 • Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolemasta

Lisää aiheesta: Hautaus | Yleisiä tapoja | Siunaustilaisuuden suunnittelu | Hautauksen jälkeen | Linkkejä