Hautaus

Tietopaketti hautajaisista

Surun keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin vainajan hautaamiseksi. Tälle sivulle olemme koonneet tietopaketin, joka auttaa teitä hautajaisjärjestelyissä.

Tiedottaminen

Suruviesti ilmoitetaan ensimmäiseksi lähiomaisille ja ystäville. Myöhemmässä vaiheessa ilmoitus on tehtävä myös työnantajalle, taloyhtiölle, pankille, vakuutuslaitoksille ja muille virallisille tahoille, vaikka nykypäivänä kuolintieto kulkee suoraan Digi- ja väestövirastosta moniin eri paikkoihin. 

Suruliputus

Mikäli kuolinpäivänä tai siunauspäivänä halutaan liputtaa, on suruliputuksesta sovittava liputuksesta vastaavan henkilön kanssa. Kuolinpäivänä Suomen lippu laitetaan surun merkiksi surulippuun siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut. Suruliputtaa voi myös heti tiedon saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla.
Hautajaispäivänä on myös tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa. Tällöin suruliputetaan aamulla kello 8:sta alkaen. Kun siunaustilaisuus on pidetty, nostetaan lippu lopuksi päivää ylös.

Vainajan tekemä hautaustestamentti/hautaussuunnitelma

Vainaja on voinut tehdä eläessään ennakkosopimuksen hautaustoimenpiteistä jonkin hautaustoimiston kanssa; on hyvä tarkastaa asia ennen hautaustoimiston valitsemista.

Toimistostamme saa Hautaustestamentti- ja Hautaussuunnitelma-kaavakkeita.

Hautaustapa

Hautaustapaa mietittäessä tulee vainajan vakaumusta ja toivetta kunnioittaa. Ellei vainajan tahto ole tiedossa, valitsevat omaiset hautaustavan oman käsityksensä mukaisesti. Jos vainajan toiveena oli siunaustilaisuus, pidetään se kirkossa, kappelissa, tai haudalla. Vainaja on voinut toivoa myös ns. siviilihautajaisia, jotka saattavat noudattaa siunaustilaisuuden kaavaa ilman uskonnollista taustaa. Vainaja on myös mahdollista viedä esimerkiksi suoraan tuhkattavaksi tai haudattavaksi ilman mitään hautajaisjärjestelyjä. 

Hautapaikan valinta

Paikkakunnasta ja seurakunnasta riippuen hautaustavalla on ratkaiseva merkitys hautausmaan valinnassa. Mahdollisista rajoituksista saa tarkempia tietoja kyseisen paikkakunnan seurakunnasta/seurakuntien keskusrekisteristä sekä hautaustoimistosta.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa aina lääkäri. Hautauslupa pitää toimittaa hautausjärjestelyjä hoitavalle hautaustoimistolle, joka toimittaa hautausluvan sitä tarvitseville tahoille, kuten seurakunnat ja krematoriot. 

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin.

Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Haudan kuntoon laitto

Haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laitosta sovitaan seurakunnan kanssa hautausjärjestelyiden yhteydessä.

Lisää aiheesta: Hautaus | Yleisiä tapoja | Siunaustilaisuuden suunnittelu | Hautauksen jälkeen | Linkkejä