Hautaus

Tietopaketti hautajaisista

Surun keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin vainajan hautaamiseksi. Tälle sivulle olemme koonneet tietopaketin, joka toivoaksemme auttaa teitä hautajaisjärjestelyissä.

Tiedottaminen

Suruviesti ilmoitetaan ensimmäiseksi lähiomaisille ja ystäville. Myöhemmässä vaiheessa ilmoitus on tehtävä myös työnantajalle, taloyhtiölle, pankille, vakuutuslaitoksille jne.

Suruliputus

Mikäli kuolinpäivänä tai siunauspäivänä halutaan liputtaa, on suruliputuksesta sovittava liputuksesta vastaavan henkilön kanssa. Kuolinpäivänä Suomen lippu laitetaan surun merkiksi surulippuun siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut. Suruliputtaa voi myös heti tiedon saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla.
Hautajaispäivänä on myös tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa. Tällöin suruliputetaan aamulla kello 8:sta alkaen. Kun siunaustilaisuus on pidetty, nostetaan lippu lopuksi päivää ylös.

Vainajan tekemä hautaustestamentti/hautaussuunnitelma

Vainaja on voinut tehdä eläessään ennakkosopimuksen hautaustoimenpiteistä jonkin hautaustoimiston kanssa; on hyvä tarkastaa asia ennen hautaustoimiston valitsemista.

Toimistostamme saa Hautaustestamentti- ja Hautaussuunnitelma-kaavakkeita.

Hautaustapa

Hautaustapaa mietittäessä tulee vainajan toiveet ottaa huomioon. Ellei vainajan tahto ole tiedossa, valitsevat omaiset hautaustavan oman käsityksensä mukaisesti (Arkku tai Tuhkaus). Siunaustilaisuus pidetään kirkossa, kappelissa, tai haudalla.
Tuhkaus maksu Tampereen seurakunta 2022 Vatialan krematorio OMAN KUNNAN ASUKAS 225€ (Tampere) VIERAAN KUNNAN ASUKAS 445€ (Kangasala,Pälkäne,Orivesi,Valkeakoski) lisäksi kylmätilat 12€/vrk, Hämeenlinnan seurakunta 415€

Hautapaikan valinta

Paikkakunnasta ja seurakunnasta riippuen hautaustavalla on ratkaiseva merkitys hautausmaan valinnassa. Mahdollisista rajoituksista saa tarkempia tietoja kyseisen paikkakunnan seurakunnasta/seurakuntien keskusrekisteristä sekä hautaustoimistosta.

Hautaustoimiston valitseminen

Omaiset valitsevat hautaustoimistossa arkun, uurnan, vaatetuksen (puuvilla tai pellavapaita) myös omat vaatteet voidaan pukea, Samalla sovitaan vainajan kuljetuksesta. Omaiset voivat antaa toimistolle toimeksiannon hautausjärjestelyjen hoitamiseksi.

Hautauslupa

Vainajaa viimeksi hoitanut tai lääketieteellisen/oikeuslääketieteellisen avauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa luvan hautaamiseen, joka annetaan hautaamisesta huolehtivalle. Hautauslupa toimitetaan sille hautausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa toimitetaan myös krematorion omistajalle. Paperinen hautauslupa pitää olla ennenkuin kuljetusta voidaan suorittaa Sairaalasta tai Hoitokodista (yksityinen tai kunnallinen) Seurakunnan kellarille, Muutos tullut voimaan 1.1.2019

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, Teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin.

Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyjä voidaan aloittaa hoitamaan jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada tämän luvan allekirjoittaneelta lääkäriltä jäljennös kuolintodistuksesta, joka sisältää kuoleman syyt sekä muita tietoja kuolemasta. Saattaa tulla 1-3 kuukauden päästä omaiselle tai pitää erikseen pyytää.

Haudan kuntoon laitto

Haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laitosta sovitaan seurakunnan kanssa hautausjärjestelyiden yhteydessä.

Lisää aiheesta: Hautaus | Yleisiä tapoja | Siunaustilaisuuden suunnittelu | Hautauksen jälkeen | Linkkejä