Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Kangasalan Hautaustoimisto Ky Kujanpää
Kangasalantie 1133, 36200 Kangasala
Y-tunnus 2083467-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tero Kujanpää, p. 0400417281, sähköposti: kangasalanhautaustoimisto@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista sekä palveluiden toimittamista ja laskutusta varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tilauksen tai palvelupyynnön yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimetyille yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen:

  • Seurakunnat
  • Sanomalehdet
  • Perunkirjoittajat
  • Hautakiviliikkeet
  • Kukkakaupat
  • Pitopalveluyritykset

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EEA-alueen (Euroopan talousalueen) ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteritietojen suojaaminen ja tietojen säilytysaika
Asiakasrekisterin sisältämä tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakastietoja säilytetään 20 vuotta viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen.

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Kangasalan Hautaustoimisto 1.1.2020
www.kangasalanhautaustoimisto.fi